<- Tarieven

 

 

GGZ in 2021

 

 

 

GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Het verplichte eigen risico blijft in 2021, € 385.-.

 

Er zijn twee specialismen:  'Generalistische Basis GGZ' en de 'Specialistische GGZ' 

Harmonie is actief in de  'Generalistische Basis GGZ'.

Hieronder vallen 4 trajecten: Basis GGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch.

 

Als GZ psycholoog kan ik behandelen in de eerste drie categorieën. Voor de vierde categorie moet een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater aan de praktijk verbonden zijn, wat niet het geval is.  

 

Harmonie heeft evenals vorige jaren contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars waaronder Caresq, CZ, DSW, Menzis, VGZ, ZKA, ONVZ en daaraan verbonden verzekeraars. Harmonie kan vergoede hulp, na afsluiting van het traject, rechtstreeks declareren en u krijgt eventueel alleen een declaratie voor niet vergoede hulp. (zie naschrift)

Voordat een behandeltraject start wordt dit met u doorgenomen.

Bij vergoede hulp wordt uw eigen risico via de zorgverzekeraar verrekend.

Het zorgtraject kan pas na afronding van de behandeling of na max. 365 dagen gedeclareerd worden. Hierdoor is het mogelijk dat de verrekening van uw eigen risico over een behandeling gestart in 2020 pas in 2021 door de zorgverzekeraar bij u in rekening wordt gebracht. 

 

De huisarts heeft een belangrijke rol in het diagnosticeren van de hulpvraag en bepaalt of en hoeveel hulp er nodig is. Daarnaast kan hij/zij bepalen of zijn/haar praktijk de hulpvraag zelf kan behandelen, evt. met inzet van een POH (praktijkondersteuner huisartsenzorg) waarbij uw eigen risico niet aangesproken wordt of, gelet op de zwaarte, het nodig vindt u door te verwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Ook kan hij/zij aangeven hoeveel behandelingen hij/zij verwacht. Naar aanleiding daarvan krijgt u een verwijzing naar Kort, Middel of Intensief.

 

Voor een behandeling gestart kan worden is een verwijsbrief nodig van uw huisarts waarin tenminste vermeld moet staan:

- wat de door de huisarts (vermoede) psychische (DSM IV of V) stoornis is

- de expliciete keus voor verwijzing naar Basis GGZ

- het te verwachten zorgtraject

 

Tijdens het intake gesprek zal bepaald worden welk traject van toepassing zal zijn. Mocht een traject niet voldoende zijn om de behandeling af te ronden zal dit afgesloten en gedeclareerd moeten worden. Via een nieuwe verwijzing kan er een vervolg traject gestart worden.

 

 

Naschrift:

 

Niet vergoede zorg: (dit verschilt per zorgverzekeraar)

- enkel diagnostiek

- psychologische onderzoeken

- intelligentieonderzoeken

- verschillende testen

- ouderbegeleiding

- trainingen

- onderzoek en behandeling dyslexie

- onderwijskunde problematiek

- werk- en relatieproblematiek

- behandeling van aanpassingsstoornissen

- somatische aandoeningen

 

 

 <- Tarieven