Welkom Voor wie? Methodieken Werkwijze Over mij Tarieven Contact Route

Algemeen

 

In de praktijk wordt hulpverlening geboden vanuit de Generalistische Basis GGZ.  (GBGGZ)


Het tarief voor een consult bedraagt 90.-  inclusief voorbereiding, materiaal, administratie en overige praktijkkosten.
De duur van een consult is 60 minuten waarbij de laatste 10 minuten besteed worden aan het afronden van de behandelsessie.

 

Telefonische en e-mail consulten kunnen in rekening worden gebracht al naar gelang de tijdsduur.

 

Harmonie heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars waaronder Caresq, CZ, DSW, Menzis, VGZ, ZKA, ONVZ en de daaraan verbonden verzekeraars.
Harmonie kan vergoede hulp, na afsluiting van het traject, rechtstreeks declareren. De zorgverzekeraar verrekent uw eventuele eigen risico met u.
Over niet vergoede hulp ontvangt u de declaratie van Harmonie aan het einde van de maand.

 

No show 

Indien u niet in de gelegenheid bent naar een afspraak te komen, dient u deze tijdig, minimaal 24 uur ervoor, te verzetten of af te zeggen. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt hiervoor 50.- in rekening te brengen.

 

 

Betalingsvoorwaarden

Harmonie hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie voor psychologen (NIP) (klik hier)   

 

Harmonie declareert vergoede zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Over niet vergoede zorg, zie onder 'vergoedingen', ontvangt u de factuur digitaal. U wordt verzocht deze binnen de daarop gestelde termijn te voldoen.

Indien de factuur niet tijdig is voldaan, verstuurt Harmonie een eerste herinnering zonder kosten. Indien een volgende herinnering noodzakelijk is, wordt  15,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien onverhoopt noodzakelijk wordt de tweede herinnering gevolgd door een aanmaning verhoogd met 30,- kosten. Na een eerste aanmaning kan, na de gestelde termijn van 14 dagen, de vordering in handen gegeven worden van derden waarvan de kosten geheel voor rekening van de clint komen.

 

 

    2019 vergoedingen                     2020 vergoedingen