Welkom Voor wie? Methodieken Werkwijze Over mij Tarieven Contact Route

 

Tarieven en Praktijkvoering 2022

 

In de praktijk wordt hulpverlening geboden vanuit de Generalistische Basis GGZ aan volwassenen, leeftijd 18+.


Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw prestatie- en declaratiesysteem ingevoerd door de zorgverzekeraars.

Dit houdt in dat alle lopende behandeltrajecten in december moeten worden afgesloten. De bijbehorende declaraties moeten dan volgens het huidige systeem worden ingediend.

 

Het gevolg voor u als clint is dat u van uw verzekeringsmaatschappij eventueel een rekening kunt verwachten over het nog openstaande eigen risico 2021 van max. 385.- .

 

Vanaf 1 januari 2022 treedt het nieuwe 'zorgprestatiemodel' in werking en moet er voortaan per behandeling gedeclareerd worden.

 

Harmonie heeft besloten niet mee te gaan met dit nieuwe systeem en met ingang van 1 januari 2022 geen contracten meer af te sluiten met de zorgverzekeraars.

Harmonie kan vanaf die datum niet meer rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren.

Voor bestaande clinten worden de behandelingen vr 15 december 2021 afgesloten.

 

In 2022 kunt u wel bij Harmonie terecht voor behandeling.

U ontvangt dan maandelijks een digitale declaratie en wordt verzocht deze binnen de daarop gestelde termijn te voldoen ongeacht of uw verzekering al dan niet uitbetaald heeft.

 

Deze declaratie dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar die een percentage van een door hun te bepalen tarief, verschillend per maatschappij, zal vergoeden.

Informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

 

Tarief 2022

Het tarief voor een consult bedraagt 95.- .
De duur van een consult is 60 minuten.

Tussen de opeenvolgende afspraken is 30 minuten ruimte. Deze tijd wordt besteed aan korte aantekeningen van de voorgaande sessie, het voorbereiden van de volgende sessie en desinfecteren (Covid 19).

 

Telefonische en e-mail consulten kunnen in rekening worden gebracht al naar gelang de tijdsduur.

 

 

No show 

Indien u niet in de gelegenheid bent naar een afspraak te komen, dient u deze tijdig, minimaal 24 uur ervoor, te verzetten of af te zeggen. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd, is Harmonie genoodzaakt hiervoor 50.- in rekening te brengen.

 

 

Betalingsvoorwaarden

Harmonie hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie voor psychologen (NIP) (klik hier)   

 

Indien de factuur niet tijdig is voldaan, verstuurt Harmonie een eerste herinnering zonder kosten. Indien een volgende herinnering noodzakelijk is, wordt  15,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien onverhoopt noodzakelijk wordt de tweede herinnering gevolgd door een aanmaning verhoogd met 30,- kosten. Na een eerste aanmaning kan, na de gestelde termijn van 14 dagen, de vordering in handen gegeven worden van derden waarvan de kosten geheel voor rekening van de clint komen.

28 oktober 2021

 

       2021 vergoedingen