Welkom Voor wie? Methodieken Training Werkwijze Over mij Tarieven Contact Route

 

Tarieven en Praktijkvoering

 

In de praktijk wordt hulpverlening geboden vanuit de Generalistische Basis GGZ aan volwassenen, leeftijd 18+.


Zorgverzekeraars stellen in toenemende mate regels die van invloed zijn op de behandeling van de cliŽnt. Zo worden sommige behandelmethoden niet vergoed, meestal om financiŽle redenen. Er moet aan kwaliteitseisen voldaan worden, verschillend per zorgverzekeraar en men suggereert dat zij toezicht houden op de kwaliteit van de behandeling.

Deze steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening is voor Harmonie reden om vanaf 2022 contractvrij te werken.

Harmonie kan vanaf 01-01-2022 dus niet meer rechtstreeks bij de zorgverzekeraars declareren.

De nascholingen in het kader van de 5-jaarlijkse herregistratie in het BIG-register en de beroepsverenigingen waarborgen de kwaliteit van het professioneel handelen.

 

U kunt wel bij Harmonie terecht voor consulten en GGZ behandelingen.

U ontvangt maandelijks een digitale declaratie en wordt verzocht deze binnen de daarop gestelde termijn te voldoen ongeacht of uw verzekering al dan niet heeft uitbetaald.

 

Deze declaratie dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal een percentage van een door hen te bepalen tarief vergoeden, verschillend per maatschappij en afgesloten soort polis, budget, natura of restitutie.

U ontvangt de factuur in de voorgeschreven indeling die, in principe, door alle zorgverzekeraars wordt geaccepteerd. Zo niet, passen wij hem aan.

 

Uit onze informatie begrijpen wij dat de meeste zorgverzekeraars bij een Restitutie polis, 100% vergoeden en bij andere polissen, 51% tot 80% van het NZa tarief.

Maar wij komen ook clausules tegen van: 'percentage van het gemiddelde gangbare door de maatschappij toegewezen tarief'.

In alle gevallen geldt wel uw wettelijke eigen risico van Ä 385,00.

 

Informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u opvragen bij uw verzekeraar.

NB.: Er zijn zorgverzekeraars die vooraf een machtiging eisen om bij niet gecontracteerde zorgaanbieders in behandeling te gaan. Het is voor u belangrijk om dat vooraf te controleren zodat u niet bij het indienen van de factuur wordt verrast.

 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, en onderverdeeld in zorgprestaties met daaraan gekoppelde vaste bedragen.

Zorgprestatiecode CO0497: GGZ behandeling 45 minuten.

Zorgprestatiecode CO0627: GGZ behandeling 60 minuten.

Zorgprestatiecode CO0757: GGZ behandeling 75 minuten.

Harmonie hanteerde in 2023 een percentage van 83% van het geldende NZa tarief en verhoogt het tarief niet in 2024.

 

De door Harmonie per kalenderjaar toegepaste tarieven vindt u onderaan deze pagina.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Harmonie hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie voor psychologen (NIP) (klik hier)   

 

Indien de factuur niet tijdig is voldaan, verstuurt Harmonie een eerste herinnering zonder kosten. Indien een volgende herinnering noodzakelijk is, wordt  Ä 15.-- administratiekosten in rekening gebracht. Indien onverhoopt noodzakelijk wordt de tweede herinnering gevolgd door een aanmaning verhoogd met Ä 30.-- kosten. Na een eerste aanmaning kan, na de gestelde termijn van 14 dagen, de vordering in handen gegeven worden van derden waarvan de kosten geheel voor rekening van de cliŽnt komen.

1 januari 2024

 

                   2023                     2024