Welkom Voor wie? Methodieken Training Werkwijze Over mij Tarieven Contact Route

 

 

Tarieven 2023

 

 

De door de NZa vastgestelde tarieven voor 2023 die gedeclareerd mogen worden voor GGZ behandelingen en relevant in deze praktijk zijn:

 

CO0497 - behandeling 45 minuten  -   € 128,40

CO0627 - behandeling 60 minuten  -   € 152,50

CO0757 - behandeling 75 minuten  -   € 187,76

 

GGZ behandelingen

Harmonie hanteert een tarief van 83% van het NZa tarief

Voor code CO0497, behandeling 45 minuten, komt dat neer op afgerond € 105.--

Voor code CO0627, behandeling 60 minuten, komt dat neer op afgerond € 125.--

Voor code CO0757, behandeling 75 minuten, komt dat neer op afgerond € 155.--

Telefonische en e-mail consulten kunnen in rekening worden gebracht al naar gelang de tijdsduur.

 

Het wettelijke eigen risico in 2023 blijft € 385,--

 

Coaching en Training

Het tarief voor consulten: 45 minuten € 105.-- / 60 minuten € 125.--

Telefonische en e-mail consulten kunnen in rekening worden gebracht al naar gelang de tijdsduur.

 

 

HeartMath training

Het tarief voor de 7 sessies van 1 uur 15 min. inclusief het werkboek bedraagt € 950.--

 

No show 

Indien u niet in de gelegenheid bent naar een afspraak te komen, dient u deze tijdig, graag 24 uur ervoor, te verzetten of af te zeggen. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd, is Harmonie genoodzaakt hiervoor € 50.-- in rekening te brengen.

 

Betalingsvoorwaarden

Harmonie hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie voor psychologen (NIP) (klik hier)   

 

Indien de factuur niet tijdig is voldaan, verstuurt Harmonie een eerste herinnering zonder kosten. Indien een volgende herinnering noodzakelijk is, wordt  € 15.-- administratiekosten in rekening gebracht. Indien onverhoopt noodzakelijk wordt de tweede herinnering gevolgd door een aanmaning verhoogd met € 30.-- kosten. Na een eerste aanmaning kan, na de gestelde termijn van 14 dagen, de vordering in handen gegeven worden van derden waarvan de kosten geheel voor rekening van de cliλnt komen.

Ingang per 1 januari 2023